Ecigg – Min röda & eleganta

Jag hade fått nog. Jag var snart 40 år gammal och all tobaksrökning hade tagit ut sin rätt på mina lungor. Men jag var ju så otroligt beroende! Vad skulle jag göra istället? Att sluta röka helt var liksom aldrig ett alternativ, jag behövde få röka efter en stressig dag på kontoret. En kär vän till mig hade pratat sig varm om ecigg, jag var försiktigt fascinerad. Kunde ecigg vara något för mig? Jag har även skrivit en annan artikel om vad som hände sen, läs den här.

Jag hade länge tänkt att jag ville bli mer hälsosam och slippa hosta varje morgon när jag klev upp. Drömmen om att få bättre kondition kanske inte var så långt borta som jag trodde. Min vän fick berätta lite mer om denna ecigg, vad det var och varför det skulle vara ett alternativ för mig. Okej, så jag kan andas in ånga men ändå få min nikotin-kick? Jag blev allt mer lockad till att testa. En röd. En röd ecigg ville jag ha! Med glansig yta och fin knapp färgad i guld.

Jag började fantisera om hur elegant det skulle se ut, i jämförelse med den vanliga rökningen. Lukta gott om mig skulle det också göra när jag gick förbi folket ute på stan. Mango, lakrits, hallon eller varför inte köpa en banan-juice. Det nya livet väntade! Jag var så peppad att inhandla min första ecigg. Jag hade kollat in lite olika märken och hemsidor för att avgöra vad som skulle passa mig. Jag hade en liten butik i sikte som låg avskilt från den stora gågatan.

Ecigg
Butik med ecigg

Ecigg – Från fantasi till verklighet

Mannen som arbetade i butiken hjälpte mig att hitta det jag behövde. Väl hemma var det bara att ladda batteriet och köra igång. Jag gick ut på min balkong och satte mig i solen. Wow, kände jag efter att ha tagit mina första bloss. Vad fräscht det kändes! Skillnaden var enorm så jag bestämde mig för att fortsätta och låta hälsan bli bättre med tiden.

Håll koll på på din bils avgassystem

Som en väsentlig del av en motorns utsläppssystem avlägsnar avgassystemet de skadliga utsläppen. För att hålla fordonets passagerare fria från avgaserna. En korrekt installation är därför avgörande för att förebygga problem, såsom läckage från skarvar, vilket kan ha potentiellt farliga effekter.

Avgassystem är utformade för att kanalisera bort från bilens motor och minska motorbuller, samtidigt som bränsleeffektiviteten upprätthålls. Om din bils avgassystem har en läcka. Kommer detta att påverka trycket i avgassystemet, som ger sämre bränsleekonomin och leder till högre utsläpp.

Skrämmande är att skadliga avgaser är luktfria och färglösa. Så du kommer inte att märka när de är i kupen, tills du börjar känna av effekterna. Mild exponering för avgaser kan orsaka huvudvärk, yrsel och trötthet, vilket kan bli farligt när du är bakom ratten. Och i extrema förhållanden kan långvarig exponering för höga kolmonoxid halter. Som kan orsaka dödsfall, vilket gör det viktigt att läckage måste åtgärdas snabbt.

Avgaser består av sex gaser, varav tre är giftiga kolmonoxid, kvävemonoxid och kväveoxid. Systemet är tänkt att avleda dessa gaser och minska antalet skadliga partiklar som avges från utloppsröret. Så att din bil kan köras miljövänligare.

Om du hör en ljudvibration

Om du hör vibrerande när bilen körs eller om den upplever effektförlust. Ta den in för en avgasbesiktning. Låt affären veta var du märkte vibrationen kommer från: ratten, manöverpedalerna eller ens sätet. Det här symtomet kan vara ett resultat av ett hål, bortkopplad del eller läckage i avgassystemet. Problemet kan innehålla ett vibbrerande ljud och det beror på storleken på det skadade området. Vibrationerna är inte bara en signal på ett problem med ljuddämparen. Eller avgasrören de signalerar också att din motor sannolikt inte arbetar optimalt.

Ett djupt skakande ljud som kommer ut ur ditt avgasrör. Är en uppenbar signal att du har en ljuddämpare eller avgasutsläpp som är igensatt. Att få det reparerat snabbt är det bästa alternativet. Fördröjning av ljuddämpare eller avgasreningar orsakar andra avgas- och motorproblem som gör reparationer dyrare.

Skador på andra bildelar

Med tiden kommer den rök som läcker från ett sprucket avgassystem. Att skada omgivande komponenter och kan till och med orsaka brand. När de först kommer ut ur motorn är avgaserna extremt heta. Men svalnar så småningom som de når utloppsröret bak på fordonet. Om det finns ett hål i avgassystemet nära motorn. Kan dessa heta gaser läcka ut och blåsa rakt mot andra komponenter. Vilket orsakar värmeskador och ökar risken för brand.

Katalysatorn är den mest kostsamma delen av ditt avgassystem. Om din katalysator börjar på att gå sönder hörs höga ljud. En felaktig katalysator låter som om någon skakar en metalllåda fylld med små stenar medan bilen körs på tomgång. Du kan också märka det genom att din kontrolllampa är tänd.

Minskad bränsleeffektivitet

Om en läcka utvecklas i avgassystemet nära motorn kan detta få stor inverkan på bränsleekonomin och kan leda till bränsletörst. Om du märker att du inte kommer lika långt på en tankning, så kontrollera ditt system. Liksom vid vibrationer kan förlusten av bränsleeffektivitet vara ett tecken på problem med bilavgassystemet. Avgasläckor gör din motor jobbar sämre, vilket kräver mer bränsle.

CBD olja hjälper mig med mina studier

Hur CBD olja hjälper mig med mina studier. För två år sedan påbörjade jag min civilingenjörsutbildning som är totalt fem år. Och har blivit diagnostiserad med både ADD och ADHD som jag får kämpa med både det sociala och med studierna. En vän som är ungefär i samma sits introducerade mig till CBD buds.

Jag brukar köpa flaskor helt lagligt från nätet med CBD olja

och har hittat en favoritstyrka som innehåller 20%. CBD är lagligt att köpa och inneha eftersom fröna ursprungligen kommer från EU certifierad hampa. Och inte innehåller högre THC halt än maximalt 0,2%. Vart CBD är lagligt varierar inom EU men är i de flesta länder tillåtet. Tiden inför prov var under gymnasiet de värsta perioderna som student.

Inför tentorna nu kan det också vara tufft med koncentration och sortering av information. Men jag är både väldigt envis och så hjälper CBD oljan till så att jag kan känna lugnet. Har testat med många olika tekniker för att komma till ro och kan konstatera. Att CBD olja fungerar mycket bättre än de vanliga läkemedlen som finns, och ger dessutom inga dåliga bieffekter. 

CBD olja minskar bland annat kortisolnivåerna

Vilket är en av anledningarna till att det ökar nivåerna av dopamin. CBD oljan har ett högt innehåll av CBD, och flaskorna som jag beställer är lätt att dosera. Tack var bruksanvisningen som medföljer helt utan konstigheter. Alla CBD oljor levereras i flaskor med tillhörande doseringspipett med diskreta försändelser. Som inte doftar från utsidan, vilket är väldigt skönt för de flesta att känna till.

Nästa tenta är om två veckor och nu sitter jag vid mitt skrivbord och går igenom hur energisystem fungerar. Och självklart testar jag på lite från min senaste beställning av CBD. Som både luktar och smakar gott i en härlig kombination. Det här skrev jag ihop på fem minuter och det kanske lämnar en del information. Men jag hoppas ändå att det är tillräckligt för att du också ska testa och utvärdera. För min målsättning med denna text är att hjälpa till samt sprida relevant kunskap i ämnet.

Marknadsföring av tobaksprodukter

Tobaksföretagen hävdar offentligt att de bara marknadsför sin produkt. För att påverka beteendet hos nuvarande vuxna rökare och att inte locka ungdomar eller icke-rökare. Forskning visar emellertid att tobaksmarknadsföring bidrar väsentligt till unga människors rökning beteende. En tredjedel av ungdomsexperimentet uppstår som ett resultat av exponering för tobaksreklam. Marknadsföring och sponsring. och 78% av ungdomen 13-15 år rapporterar regelbunden exponering för tobaksmarknadsföring över hela världen.

Marknadsföring av tobak

Människor som bor i fattigare länder utsattes för betydligt mer tobaksmarknadsföring än de som bor i rika länder. I samhällen i låginkomstländer observerades 81 gånger fler tobaksannonser än i höginkomstländer. Personer i låginkomstländer rapporterade också mycket högre exponering för tobaksannonser under de senaste sex månaderna. De var till exempel 46 gånger mer benägna att höra radioannonser. 11 gånger större sannolikhet för att se affischannonser och nio gånger större sannolikhet. För att se tv-annonser än de som bor i höginkomstländer. Sammantaget var de i låginkomstländer nästan 10 gånger mer benägna att rapportera exponering för minst en form av traditionell tobaksmarknadsföring.

Förutom direktmarknadsföring av tobaksvaror infiltreras rökning genom hela nutidskulturen och påverkar ungdomarnas beteenden negativt. Hälften av alla filmer för barn under 13 innehåller scener med tobaksbruk och bilder och meddelanden normaliserar tobaksbruk i tidningar. På Internet och i butiker som besöks av ungdomar. Dessutom, under förutsättning av företagens sociala ansvar program, som kan innehålla erbjuda stipendier eller sponsra skolor. Behåller industrin sin tillgång till ungdomsmarknaden.

Tillgången till tobak

Var också högre i fattigare länder. I låginkomstländer observerades två och en halv gånger fler butiker som säljer tobak i samhällen i låginkomst, och låginkomstländer. Än i höginkomstländerna. Bekymrad, 64% av butikerna besökte sålde singelcigaretter jämfört med bara 2,8% i höginkomstländer. Tillgängligheten med singelcigaretter är ett viktigt medel.
För att rikta unga rökare som ofta inte har råd att köpa ett komplett paket. Det är också förbjudet i WHO: s ramkonvention.

År 2011 spenderade de största cigarettbolagen i USA USD8.37 miljarder på marknadsföring. Och spenderade mest på rabatter för att sänka cigarettpriset till konsumenterna. Taktik som används för att locka och behålla rökare inkluderar försäljningsannonser. Punktskatter som betalas till återförsäljare för tydlig produktplacering och ”köp en, få en gratis” kampanjer. Globalt stöder tobaksindustrin sportlag och offentliga arenor, sponsrar konserter och offentliga evenemang och annonserar genom sändnings- och tryckmedia.

Under senare år har det blivit en explosion i e-cigarettmarknadsföring. I USA ökade reklamerna för ”rökmaterial och tillbehör”, inklusive e-cigaretter, från USD2,7 miljoner 2010 till USD20,8 miljoner 2012. Med bilder av glamour, sex appeal och hög social status, e-cigarett. Annonser påminner ofta om de taktik som används av de stora cigaretttillverkarna innan dessa metoder förbjöds.

Bevis visar att tobaksmarknadsföring

Ger upphov till rökning, särskilt bland ungdomar. Medan tobaksindustrin fortsätter att hävda att den bara markerar för att övertyga vuxna rökare att byta varumärken. Överväger överväldigande bevis branschens användning av marknadsföring för att öka andelen tobaksbruk. Innan Sovjetunionen öppnade sig för ”stor tobak” rökte mycket få kvinnor. Inom tio år efter de stora tobaksföretag som översvämmade den ryska marknaden. Med marknadsföring hade kvinnliga rökningsantalet i Ryssland fördubblats och åldern för rökning hade fallit.

Det är deprimerande att tio år efter ramkonventionens ikraftträdande förblir tobaksmarknadsföring allestädes närvarande. Bevis visar att FCTC har lett till betydande framsteg inom andra områden av tobakskontroll. Men att omfattande förbud mot marknadsföring är ett av fördraget minst antagna åtgärder. En samordnad insats är nödvändig för att genomföra och genomdriva begränsningar för marknadsföring innan fler miljoner dör omedelbart. Att hålla tobaksindustrin till konto är ett viktigt första steg.

Denna höga marknadsandel i fattigare länder är förenlig med tobaksindustrins målsättning för dessa länder. De är nyckeln till industrins framtid. I väst fortsätter tobaksindustrins vinst att öka trots minskningen av rökning. Men det är oklart hur länge den här prissättningen kommer att hålla ut i takt med växande regelverk. Kravet på att tobak ska säljas i vanliga förpackningar. Som träder i kraft i Storbritannien nästa år, är ett särskilt hot.

Tobak är den enda konsumentprodukten som dödar när den används exakt som tillverkaren avser. Det gör det i en alarmerande takt – en av två långsiktiga användare kommer till slut att dödas av deras vana. Även om tobakssänkningen minskar i länder med högre inkomst fortsätter den att öka. Nästan 80% av världens en miljard rökare bor nu i låg- och medelinkomstländer, en siffra som fortsätter att öka.

Det är tobaksindustrins smutsiga marknadsföring

Marknadsföring av sin produkt som bränsle denna ökning av tobaksbruk. Det växande antalet dödsfall från tobak kommer att följa, kväva den ekonomiska utvecklingen, med de fattigaste länderna som drabbats hårdast.

Ändå visar det senaste beviset att tobaksindustrins marknadsföring fortfarande är ett betydande globalt problem. Särskilt för personer i de fattigaste länderna som är mest utsatta för det. Vår studie, publicerad i veckan, undersökte tobaksmarknadsföring över 462 samhällen i 16 länder. Det jämförde nivåer av marknadsföring i länder med hög-, mellannivå och låginkomst. Medan de redovisade skillnader i tillgång till tv, radio och internet och i respondenternas kön, ålder, utbildning. Rökning och om de har nära vänner som röker.

Av alla världsregioner är Afrika förmodligen mest kritisk för tobaksindustrins långsiktiga framtid. Tobaksepidemin är vid dess tidigaste skede i Afrika, vilket innebär att industrin fortfarande har miljontals potentiella kunder att rekrytera. Marknadsföring kommer att driva denna rekrytering. Och branschmarknadsföring riktar sig avsiktligt mot barn och erkänner att dagens tonåring är morgondagens potentiella stamkund.

Om denna epidemi ska stoppas är omfattande förbud mot tobaksmarknadsföring avgörande. Ett hundra och åttio länder är nu lagligen skyldiga att genomföra sådana förbud. De är parter i Världshälsoorganisations ramkonvention om tobakskontroll (FCTC). Det här globala fördraget, som trädde i kraft för 10 år sedan, innehåller bevisbaserade tobakskontrollåtgärder som parterna måste genomföra.

Vape ska göras på bästa sätt för att bli bra

Allt jag visste om vape var det som skulle göras var att det skulle göras på rätt sätt. Vad det nu betyder visste jag inte alls. Men det låter bättre än vad jag kunde tro.

Vape smakar dessutom bättre än vad jag någonsin skulle kunna tro.

Nu känner jag mig gladare än vad jag trodde. Jag skulle ha ork att ta hand om saker, allt tack vare att. Jag nu hade något att göra när jag är och var stressad. Nu kan jag ta in info på något annan sätt på mina möten, på min tvättfirma. För jag nu använda min vape när jag som helst behöver det. Och det känns så skönt med friheten man har tack vare vapen. Så klart har jag mer ont i huvudet när det är bråk hemma. Som det har blivit lite väl mycket av på slutet. Och då är det så najs att ha en vape som är en bra möjlighet att lugna ner ser.

Detta blir mer tydligt

när jag och min flickvän bråkade jämt och ständigt. Utan vape vet jag inte hur vi hade klarat oss igenom denna tiden, trots att detta förhållande fortfarande är osäker. Långa kvällar lär det fortfarande bli för oss men tack vare min vape ser jag bra på all framtid oxå.

vape

Så nu ska vi bara lösa detta. Så kommer det bli lättare att jobba oxå på tvättfirman i massa långa dagar framöver. Men jag och min fru bestämde att vi behöver tid off från allt. Som är vanligt liv för stressen tar kol på oss båda.

Frågan är bara var vi skulle åka?

Alla ställen går så länge man får använda vape produkter där för annars går det bara inte för oss. Jag startade söka flyg och det ser ut att bli Österrike. Något som känns bra för oss båda så klart på grund av att vi kan använda Vape produkter där. Sedan fick vi reda på att vi ändå inte kunde flyga ner. På grund av nötter ombord, något som min fru inte klar av.

Så vi fick ta våra vape och allt annat. Som vi skulle ha med oss till ett tåg som vi tog istället . Sedan tre tim senare var vi plats i Wien. Och vi skulle nu bara gå runt i staden och njuta så mycket av den fria tiden det bara gick. Efter en lång promenad såg vi en reklam om en vape mässa som var senare ikväll. Och för oss var det en självklarhet att gå på den.

När vi kom dit kunde vi först inte förstå hur stort vape är i Österrike. Men för oss vape nördar så kändes det som vi var i sjunde himlen. Vi testade massa olika saker i flera timmar och vi hittade hur många nya saker som helst. Tillslut hade vi köpt olika vapesaker för 9900. kr

Det blev tillslut ett rent helvete att få hem dessa saker som vi hade köpt. Bara det jobbet tog nästan 3 timmar. Första dagen i Österrike kunde inte ha blivit bättre på något sätt en vad den blev. Dagen efter startade som alla andra dagar oxå brukar med en två tre puffar på våra vape produkter. Sedan så skulle vi senare under dagen gå på ett museum. Som bror min sa att vi måste testa att gå på.

Ett ställe om vikingatiden och vi hade aldrig sett något liknande förut.

Man kunde och fick dessutom använda vapen inomhus vilket vi båda så klart gjorde. Österrike var fan underbart och vi stod länge och funderade om vi ska stanna kvar i landet. Och göra oss av med allting och starta om på nytt. Klart det är något vi ska fundera på att göra men vad skulle ett sådant beslut kosta då?

Jag vet faktiskt inte om det blir något, vi bara får ta och kolla upp det. Ok för allt vi har hemma med hus, bil och annat i hemlandet får vi totalt ihop.6 miljoner kronor. Varken mer eller mindre som sen i sin tur leder till att vi kan köpa. Ett ganska stort hus här i Wien med bil inräknat plus vape produkter.

Helt underbart känns detta så vi sa att vi skulle göra det. Sedan kom ett problem i drömmen från ingenstans. Var skulle vi båda jobba? jag hade jobbat inom tvätteri tidigare medan min fru hade jobbat i restaurang.

Och det såg inte ut att vara någon brist på personal

till dessa typer av jobb överhuvudtaget. Men vi skulle inte ge upp vår dröm, inte alls så vi gick runt och frågade en massa personer. Om vi kunde få jobba där men överallt var det samma svar jämt: ”Nej Nej testa nere på hörnet”. Och så höll det på i timme efter timme, dag efter dag.

vape

Vi var så klart stressade och våra vapes gick varma i flera dagar. Och snart var ledigheten över för oss. Och det såg ut som vi inte skulle klara av att fixa något tills dess. Men sedan så fick båda en intervju på samma jobb och vi båda var helt lyriska över detta så klart. Men vad var möjligheten att vi båda skulle få ett ja till det här jobbet.

Dom sa att dom skulle höra av sig och vi väntade och väntade på svar. Men inget kom men vi skulle inte ge upp. Det slutade med att en av fick åka hem till hemlandet och fixa i väntan på vad som skulle hända. Så vi bytte av varannan vecka och under denna tiden användes våra vapes som fan. Men inget hände ändå och vi var på väg att ge upp. Så hopplöst allt kändes.

Jag satt och grät.

Allt vi ville uppnå höll på att gå precis åt helvete. Då ringde mobilen! ”Hej ledsen att ni fick vänta på besked men vi vill gärna ha er båda denna restaurang.

Ok sa jag bara trots att jag ville skrika ut av glädje. Och ringde min fru och sa att vi fick det. Hon trodde mig inte så vi bestämde att mötas upp. Och jag sa det på nytt och hon startade att gråta över att vi hade gjort det. Vi skulle bli kvar och fick jobba i Österrike det var bara så jävla underbart.

Nu skulle vi bara behöva två veckor att städa upp. Sedan skulle vårt nya liv starta och det som kändes omöjligt för ett tag. På grund av all skit som har varit fram detta ögonblick. Nu några veckor senare var allt var klart med att säga upp sig. Från sitt gamla jobb, sälja huset, bilen och så vidare. Nu återstår det bara att lära sig tyska vilket är bra. Eftersom allt som har varit i vägen känns det som ett mycket mindre problem än tidigare.

4 Veckor om intensiv träning med tyskalärare.

Skulle helst behöva vara vi båda som gick på det, men det kostar så otroligt mycket pengar. Så det kommer inte hända. Men vi tänkte inte så mycket på det, allt kunde bara bli bättre. Och äntligen kunde vi sitta med våran vape på balkongen och bara njuta i solen. Livet kunde inte vara bättre än vad det är just nu.

Sedan hur länge det fick vara så underbart visste vi inte. Men allt vi har klarat av fram till nu gjorde att vi inte kan vara negativ just nu. Alltså sol, vape, öl och god mat är livets fina dagar i Österrike. Till allt jobbigt som bra säger jag bara tack!